Český klub velocipedistů 1880

Kolo v Čechách má slavnou a dlouhou historii.

První velociped s pedály na hřídeli předního kola se objevil v Paříži kolem roku 1864 a o čtyři roky později na něm jel Václav Vondřich při slavnosti položení základního kamene Národního divadla. Skutečná cyklistická horečka u nás vypukla v roce 1880.

Místo: Smíchov
Protagonisté: bratři Kohoutové
Centrum: Český klub velocipedistů

Vzor Excelsior

Když se v roce 1879 objevil v Praze Angličan William Crowl s celokovovým vysokým kolem Excelsior náhoda tomu chtěla že se ubytoval u smíchovského továrníka Jana Kohouta (1819–1884) otce pěti synů. Rozumí se co následovalo. Ještě v zimě téhož roku vznikla podle tohoto vzoru na Smíchově č. p. 352 první domácí vysoká kola. Zakrátko jich zde postavili tolik aby na nich nejstarší František (1860–1918) a Josef (1863–1946) Kohoutové mohli podnikat první výlety. Téhož roku 16. listopadu 1880 založilo 23 nadšenců Český klub velocipedistů první svého druhu ve střední Evropě.

Rychleji!

První vrchol: Josef Kohout vyhrál v roce 1882 závod na 1 míli na mistrovství Rakouska. Světový výkon podal Josef v roce 1885, kdy se vydal na dvouměsíční pouť Evropou – projel Německo, Švýcarsko, Francii a Anglii. Přitom v Německu ujel během 24 hodin změřených 400 km, čímž 29. srpna 1885 ustavil evropský rekord. V roce 1890 byl schválen zemský zákon, podle něhož se velociped stal úředně uznaným dopravním prostředkem, a to jednak díky tlaku ČKV, jednak díky zakládajícímu členovi klubu, poslanci Evženu hraběti Wratislavovi. Jsme-li u známých jmen, členem ČKV byl také malíř Karel Liebscher, čestnými členy klubu byli mj. Vojta Náprstek a Karel kníže Schwarzenberg.


Milníky

Smutné bylo září 1890. Stoletá povodeň prakticky zničila smíchovskou klubovnu včetně 90 uložených vysokých kol. Nejvíce je třeba želet bohatého archivu, když voda sahala v klubové místnosti do dvou metrů. Zachránit se podařilo jen málo cenných dokladů o prvním desetiletí klubu.
V roce 1899 pochovali 44letého Karla Schulze, zakládajícího člena ČKV. Byl jedním z prvních cyklistů v Čechách, když roku 1870 začal jezdit na kostitřasu. V roce 1891 přišel o jmění na Jubilejní zemské výstavě, kde provozoval fotografi cký atelier Helios. Z dluhů už nevybředl a v červenci 1899 si vzal život.
Od počátků 20. stol. se ČKV stal více méně klubem turistů a pamětníků, který sdružoval první generaci závodníků. V době mezi válkami se cyklistika ubírala jiným směrem, avšak stará přátelství držela klub pohromadě. Velmi smutný byl osud Josefa Kohouta, kdysi národního hrdiny. Zemřel v dubnu 1946, opuštěn a zapomenut.
ČKV přežíval ještě v 50. letech, násilně začleněn do jednotné tělovýchovné organizace. Brzy nato se klub rozpustil, jeho archiv odložili do zapomenuté skříně ve smíchovské sokolovně. Navždy, nebo alespoň do doby, než vše skončí v kontejneru.

Fotografie pořízená ve Varnsdorfu v roce 1884 cestou do Drážďan a zaslaná jako pozdrav Janu Kohoutovi
ČKV 1880

Jak to skončilo

Prvních dvacet let ČKV 1880 popsal ve výročním spisku František Košťál. Později se klub omezoval na výlety, přátelská setkání a oslavy narozenin. Členové ČKV 1880 spolu s kolegy z ostatních klubů dál drželi. Z bývalých rivalů se stali přátelé, kteří se scházeli v neformálním kroužku cyklistů let devadesátých. Od konce 30. let mnozí odcházeli na věčnost, Josef Erlebach, iniciátor mnohého…

Lidová demokracie se věnovala klubu z Holic ve vydání z 5. května 1976
ČKV 1880

Jak se to probouzelo

Vysoká kola se ze sklepů, garáží a půd pozvolna dostávala od 60. let na světlo, zprvu jako recese v mírně tajících časech. Důležitý okamžik: V roce 1966 se několik nadšenců vydalo na vysokých kolech po trase etapy Závodu míru z Prahy do Liberce. Nápad inspiroval pořadatele Libereckých výstavních trhů (LVT) a ve spolupráci s Eskou Cheb vyhlásili téhož roku…

IVCA Rally 1987
ČKV 1880

IVCA Rally 1987

V roce 1987 se Jan Králík dostal do Holandska do Nijmegenu, kde se konala VIII. IVCA Rally. IVCA je International Veteran Cycle Association, tedy mezinárodní organizace, sdružující sběratele a milovníky historických kol. Navíc je v Nijmegenu muzeum velocipedů Velorama, už tehdy zřejmě nejlepší na světě. Honza se vrátil jako věrozvěst a kroužku přátel vyprávěl o tom, co…

Jan Bejšovec na kopii kola MacMillana. Ale pozor! S největší pravděpodobností se jednalo o tricykl, navíc je způsob pohonu zcela neznámý. Na konferenci po rally rozmetali Pinkertonem prosazovaného MacMillana skotští historici. Je nám líto, Johne. Podoba stroje je naprosto neznámá. Všechny kopie jsou jen materializované ničím nepodložené touhy a představy jejich výrobců. Nicméně dodnes jsou „kopie“ neexistujícího stroje v mnoha i známých technických muzeích.
ČKV 1880

IVCA Rally 1990 Skotsko

Listopad 1989 povalil komunisty i zadrátované hranice. Pár přátel se rozhodlo vydat do Skotska: Jan Bejšovec, Jaroslav Vožniak, Jan Chvátal z Kyjova, Gaston Vojtěch s tehdy zatím jen přítelkyní Áňou a Jan Králík s manželkou Evou. To byl ve Skotsku nářez! IVCA Rally trvala skoro týden, pořádal ji John Pinkerton (významná figura v oboru nejen v Británii) s manželkou Dottie. Potkali…

Obnovení ČKV 1880
ČKV 1880

Obnovení ČKV 1880

Zázraky se dějí. Tenhle se udál Honzovi Bejšovcovi, pak nám ho odvyprávěl. V copycentru Anděl si kopíroval nějaké obrázky vysokých kol. Stála u toho starší dáma a podivila se, copak že to pána zajímá. Stará kola? Jak si Honzu pamatujeme, asi ji svým šarmem přesvědčil, že je ctihodný muž. Načež mu ta milá dáma prozradila, že…

S Národním muzeem, jsme domluvili výstavu historicích jízdních kol v jejich Muzeu tělesné výchovy a sportu
ČKV 1880

IVCA Rally 1993 Zbraslav, Praha

V následujících dvou letech se IVCA Rally konala v USA (1991) a v Belgii (1992). Do Spojených států zamířili čtyři Češi, letenky a účast platili Američané, respektive The Whelmen Club. Je to celostátní organizace, v každém státě Unie má svoji odnož a dnes asi 3 tisíce členů. Do Ameriky zamířili Jan Chvátal, Zbyněk Šimek, Jaroslav Vožniak a Eva Králíková,…

Pražská míle
Akce | ČKV 1880

Pražská míle

Při pražské IVCA Rally 1993 jsme připravili trať závodu na 1 míli, což je klasická disciplína, která se pořádá od dob prvních vysokých kol. Pochopitelně se vypisuje při všech IVCA rally. Jet se mělo na Letné, ale náhlá bouřka a průtrž mračen nás rozehnala, takže se snad poprvé v historii IVCA závod na jednu míli nejel….