Zázraky se dějí. Tenhle se udál Honzovi Bejšovcovi, pak nám ho odvyprávěl. V copycentru Anděl si kopíroval nějaké obrázky vysokých kol. Stála u toho starší dáma a podivila se, copak že to pána zajímá. Stará kola? Jak si Honzu pamatujeme, asi ji svým šarmem přesvědčil, že je ctihodný muž. Načež mu ta milá dáma prozradila, že by věděla o něčem, co by ho zajímalo. Zkrátím to: byla to sokolka ze sokolovny na Plzeňské, která chránila onu skříň, v níž kdosi kdysi uložil archiv ČKV 1880. Našla v Honzovi zalíbení a po jistém váhání a oťukávání to skončilo tím, že Honza Bejšovec od ní archiv převzal a domů převezl. Stalo se 21. října 1992, ta dáma se jmenovala Libuše Máchová, budiž jí čest a sláva.
Znovu odhalený archiv ČKV si logicky žádal obnovení klubu. Navíc se s blížícími přípravami IVCA Rally 1993 a komunikací s nejrůznějšími orgány jevila nutnost mít razítko, zkrátka jednat jménem pořadatelské instituce, nejlépe klubu. Zřídit jej se ujali dva nejagilnější, Honza Bejšovec a Honza Roith. V příslušném tiskopisu vyznačili datum vzniku klubu 29. březen 1993. Dne 1. dubna 1993 nám přidělili IČO 49276981 a nebyl to apríl. S tím souvisely stanovy, které se prakticky nezměnily od těch prvních z roku 1882, s výjimkou nezbytné aktualizace (např. výše příspěvků v Kč). O založení či přesněji obnovení Českého klubu velocipedistů sepsal Honza Bejšovec zprávu, v níž také přibližuje, jak se stal naším prvním předsedou.