Český klub velocipedistů 1880

Kolo v Čechách má slavnou a dlouhou historii.

První velociped s pedály na hřídeli předního kola se objevil v Paříži kolem roku 1864 a o čtyři roky později na něm jel Václav Vondřich při slavnosti položení základního kamene Národního divadla. Skutečná cyklistická horečka u nás vypukla v roce 1880.

Místo: Smíchov
Protagonisté: bratři Kohoutové
Centrum: Český klub velocipedistů

Vzor Excelsior

Když se v roce 1879 objevil v Praze Angličan William Crowl s celokovovým vysokým kolem Excelsior náhoda tomu chtěla že se ubytoval u smíchovského továrníka Jana Kohouta (1819–1884) otce pěti synů. Rozumí se co následovalo. Ještě v zimě téhož roku vznikla podle tohoto vzoru na Smíchově č. p. 352 první domácí vysoká kola. Zakrátko jich zde postavili tolik aby na nich nejstarší František (1860–1918) a Josef (1863–1946) Kohoutové mohli podnikat první výlety. Téhož roku 16. listopadu 1880 založilo 23 nadšenců Český klub velocipedistů první svého druhu ve střední Evropě.